member
Şifremi Unuttum
Şifremi Unuttum

Menü

Teslimat, İptal, İade & Değişim Koşulları

Teslimat, İptal, İade & Değişim Koşulları

TESLİMAT, İPTAL, İADE & DEĞİŞİM KOŞULLARI

1.1. Alınan hizmetin teslimatı & detayları alıcının e-postasına gönderilir.
1.2. Yapılan satın alımlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (0532 358 07 00) ile irtibata geçilmesi veya info@zeninwm.com internet adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.
1.3. İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a. Tüketicinin tesise giriş tarihinden 15 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise giriş tarihinden 14-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %50’sinden, tesise giriş tarihinden 7 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
b. Tüketici, erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli üründe herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse, tesise girişten 7 gün öncesine kadar toplam bedelin %50’sini, 7 günden az bir süre kala ise hizmet bedelinin tamamını Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
d. Tüketici, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, işbu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı hizmet şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.
e. Tüketicinin hizmet yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları hizmetnin başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
f. Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., tüketicinin rezervasyonunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
g. Rezervasyon konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
h. Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri tüketiciye iade etmek zorundadır.
1.4. Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ye bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ne herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
1.5. Tesisten erken ayrılma halinde tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
1.6. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.