member
Şifremi Unuttum
Şifremi Unuttum

Menü

KVKK ve Aydınlatma Metni

KVKK ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Katılımcılarımızı kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. katılımcılarının markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi veri sahipleri ile katılımcılarımız arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz katılımcılar, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Gizlilik

İşbu sözleşme bi hizmet ilişkisini tanımlamaktadır. Bundan sonra katılacağınız çalışmalar (tüm bireysel seans, grup çalışması, kamp ve eğitimler) “program” olacak anılacaktır. “Program” dan yararlanmak üzere katılmak isteyen taraf “KATILIMCI” olarak anılacaktır.
Taraflar sözleşmenin her iki tarafının izni olmaksızın açıklanmayacak kişilik hakları ile ticari sırlarının korunması gerektiğini karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Katılımcıların kimlik ve adres bilgileri ile katıldıkları program niteliği ile birlikte çalışmalar sürecinde ortaya çıkabilecek kişisel bilgi ve becerileri ile diğer her türlü kişisel bilgi ve özel durum yazılı veya sözlü olarak üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Programın tamamı veya bir kısmını programa katılan herhangi bir katılımcı eğitmenlerin görüntülerini veya seslerini kaydedemez. Eğitmenlerin ve katılımcıların ses veya görüntüleri ses ve görüntü kaydı yapan başkaca kişilere veya kurumlara devredilemez.
Çalışmalarda Zenin ekibi tarafından katılımcıların bilgisi dahilinde çekilen fotoğraf ve video görüntüleri sosyal medya mecralarında, web sitesinde ve sonraki çalışmalarda tanıtım ve bilgilendirme amaçlı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak paylaşılabilir.
Bu gizlilik sözleşmesi hiçbir şekilde katılımcının programdaki deneyimlerini başka katılımcılar ile paylaşmasını engellemez ancak program üzerinde maliklerin Fikri ve Sınai Haklar Yasal kapsamında hakları bulunduğu katılım sırasında öğrenilebilecek veya kendisine teslim edilebilecek belgelerde yer alabilecek eğitim programını bilgilerini sistem ve felsefesini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Program sırasında teslim edilecek her türlü yazılı şeyler ile diğer materyaller gerek şekil ve gerekse içerikleri bakımından da Fikri Sınai Haklar Yasası kapsamındadır. Kopyalanamaz. Bu materyaller program sırasında kullanılmak üzere teslim edilmiştir, katılımcılar dışında başka kişilerin kullanımına bırakılamaz.

5. Sağlık Bilgilendirmeleri & Uyarıları

Kişisel veri sahibi (katılımcı), katıldığı tüm bireysel seans, grup çalışması, kamp ve eğitimlerde sağlık durumunu ilgili programın eğitmenine bildirmek ve tüm sorumluluğunu almakla yükümlüdür.
Bugüne kadar programlar (bireysel seans, grup çalışması, kamp ve eğitimler) esnasında ciddi sorun yaşayan bir kişi dahi olmamasına rağmen katılımcı programın kendi seçimi olduğunu ve Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ve eğitmenlerinin bu konuda herhangi bir sorumluluk almadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
Programlar herhangi bir sağlık problemi iyileştirmeyi vaat etmemektedir. Programlara katılıp katılmama tercihinde; program öncesi, süresince ve sonrasında sağlık durumundan sadece katılımcının kendisi sorumludur.
Katılımcı, sağlık uyarıları konusundaki bilgilendirme metnini dikkatlice okuduğunu, tavsiye ve yönergeleri anladığını, programlara katılımının herhangi bir fiziksel, zihinsel ve duygusal bir problem ile baş edebilmek olmadığını ve programların herhangi bir sağlık uzmanı tarafından verilmediğini ve denetlenmediğini bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
Katılımcı, tedavi süresinde olmadığını, programa katılmak için fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak herhangi bir engeli olmadığını ve tamamen kendi istek ve arzusu ile katıldığını, programa katılımından kaynaklanacak fiziksel, duygusal ve zihinsel her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesinde Sayılan Hakları

Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

648 064 5165 Vergi numaralı, Rumelihisarı mah. Kışlak sok. no:28 İç kapı no:1 Sarıyer/İstanbul lokasyonunda bulunan Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

Kişisel veri sahipleri görüş ve soruları ile ilgili bizimle iletişime geçebilir.

Ünvanı: Zenin Kişisel Dönüşüm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Telefonu: 0532 358 07 00
Vergi Dairesi: Sarıyer
Vergi Numarası: 648 064 5165
Adresi: Rumelihisarı mah. Kışlak sok. no:28 İç kapı no:1 Sarıyer/İstanbul
Mail: info@zeninwm.com