member
Şifremi Unuttum
Şifremi Unuttum

Menü

MINDFULLNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK) - WORKSHOP

MINDFULLNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK) - WORKSHOP

Çalışma, bilinçli farkındalık geliştirebilmemiz için biz dizi sistematik meditasyon pratiği ve bu pratikleri günlük hayatın içine adapte edebilmemiz üzerinedir.

Bilinçli farkındalık geliştirebilmek için öncelikle günümüz en önemli konusu olan beyin sağlığı kavramına hakim olmamız gerekir. Beyin sağlığı, beynin farklı işlevleri olan tüm bölümlerinin birbiri ile uyumlu bir frekansta olmasıdır. 

Bunun ardından da düşünce yapısını, beynin ana bölümleri ve sorumluluklarını, beyin dalgaları ve frekanslarını, beden enerjimizin düşünce yapımız ve frekanslar üzerine etkisini, duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi, bilinç altının doğru yönetilmesini anlamamız gerekir. 

Bu çalışmada tüm bu zor ve karmaşık olan konuları size kolay anlaşılabilir bir şekilde, en yalın hali ve büyük bir netlikle aktarıyor olacağız. Sonrasında da sistematik bir şekilde uygulanabilecek çok özel teknikler vereceğiz.

Detayları görebilmek için, detaylara takılmadan sadece bakmak gerekir. İzlerken yorum yaparak detayların içinde kayboluruz.

Yorumlamayı durumun ardından yapmamız gerekir. Durumun içindeyken objektif yorum yapamayız. Sorumluluğumuz gereği detaylı görmemiz gereken her şey için bu geçerlidir.

İş, aile ve ilişkilerde; kendimizi olayların dışında tutmak ve doğru gözlem yapmak önemlidir. Tüm detayları bilgece ve kolaylıkla yönetmeyi bu şekilde geliştiririz.

Biz genelde kendimiz için emek harcamayız. Sorumluluğumuz gereği yapmamız gerektiği için harcarız. Oysa ki kendimiz için yapmak istediğimiz birçok şey varken kendimize de emek harcamalıyız.

Bilinçli Farkındalık biz kendimize emek harcadıkça gelişir ve gelişir…

Çalışma, bilinçli farkındalık geliştirmemiz için bir dizi sistematik gözlemleme meditasyon pratiği ve bu pratikleri günlük hayatın içine adapte edebilmemiz üzerinedir.