member
Şifremi Unuttum
Şifremi Unuttum

Menü

AİLE DİZİMİ

AİLE DİZİMİ

Aile dizimi 1990’lı yıllarda Alman Bert Helliger’in kurduğu bir çalışmadır. Her insan, doğduğu ailenin bir parçasıdır. Bu aile kurulurken, bu aileyi kuran kişilerin geldiği aile veya aile kurulduktan sonra, bir kişinin yaşadığı olumsuzluğun diğer her ferdi etkilediği gerçeğinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir çalışmadır.

Her aile bir sistemdir. Farklı özellikleri, farklı kişilikleri, farklı geçmişleri vardır. Bir bireyin sisteme bilerek veya bilmeyerek getirdiği olumsuzluk ailedeki herkesi etkiler.

Aile diziminde, kişinin sorunu her ne ise, sisteme bakılır, alana danışılır ve sorunun kaynağı bulunur. Sorunlar çok çeşitli olabilir. İlişki düzgün giderken birden pat diye bitiyor olabilir, işyerinde tam terfi beklerken işten çıkarılma olabilir, sebepsiz kilo fazlalığı olabilir, örnekler hayatımızdan onlarca çoğaltılabilir. Eğer kişinin ilişkileri hep aynı şekilde son buluyorsa, çok çabaladığı işi bir türlü istediği noktaya gelmiyorsa, hayatında sebebini bulamadığı her ne olumsuzluk oluyorsa, konu üzerinde çalışılabilir.

Her birimizin sistemi, ailesi farklıdır. Geçmişte atalarımızın yaşadığı her olumsuzluk epigenetikle bize yansır. Atalarımızın, anne babamızın yaşadığı her şey, iflaslar, göçler, çocuk kayıpları, miras haksızlıkları, ani ölümler, yaşanılan tüm olumsuzluklar, bizim şimdiki hayatımızda yaşadıklarımızı etkiler. Bizler ailemizin sadece göz rengimizi, saç rengimizi, fiziki özelliklerimizi almıyoruz. Yaşadıkları, deneyimledikleri zorluklardan oluşturdukları blokajları, inançları, davranış biçimlerini, hayata bakış açılarını alıyoruz. Zihin hızlıdır, sistemimizden kaynaklanan bilinçle yaşıyoruz.

Sistemimizde ne olup bittiğini görmek, sorunun kaynağını bulmak için alana danışılır demiştik. Dizim açtıran kişinin sorunu, niyetini ne ise, bunu görmek için drama açılır. Belirli kişileri temsilen kaldırılan kişilerin duruşlarına, tavırlarına, hissettiklerine göre ilerlenir. Sistemin olması gereken kuralları, programları vardır. Bu kuralların aksadığı, programın bozulduğu yer bulunur, olması gerekilen duruma getirilir. Böylece, draması açılan, dizimi açılan kişi sorunun gerçek kaynağını görür, farkındalık kazanır. Sistemin nasıl düzeldiğini görür. Ve sorun her kimden kaynaklanıyor olursa olsun tüm sistem düzelir.

Gerçekten hem etkili, hem etkileyici bir çalışmadır. Sadece kendi açılımlarından değil, temsilci olarak seçildikleri dramalardan da aldıkları rolle ilgili şifalanma yaşanır.

Aile Diziminin Etki Alanları

Kalıtımsal taşınan hastalıklar
Sülalede yaygın bekarlık & boşanmalar
Kendinizin, annenizin, anneannenizin ya da babaannenizin kürtaj ya da düşükler
Sülalede doğum esnasında ölüm
Aile ve atalarla ciddi ilişki bozukluklar
Kardeşler arası geçimsizlik 
İletişim(sizlik) sorunları
Kendinizi bu Dünya’ya ait hissedememe
Anlamını bilemediğiniz sıkıntılar
Ruhsal sorunlar
Göçmen bir aile/sülaleden gelme durumları
Maddi sıkıntılar
Cinsel ya da cinsiyetinizle ya da karşı cinsle sorunlar
Öfke patlamaları
İfade sorunları
Sevilmeme ve saygı duyulmama hissi
Mesleki açıdan ilerleyememe
İlişkilerde, hep aynı sorunları yaşatacak partnerler bulma
Sorunlu bir çocuklar