member
Şifremi Unuttum
Şifremi Unuttum

Menü

Blog

04 Nisan 2023

Spiritüel Zeka Nedir?

Spiritüel Zeka Nedir?

İş hayatında duygusal zekaya getirilen farkındalığın olumlu yansımalarını görmeye devam ederken, Pandemi süreciyle beraber; kişilerin kendi içsel yolculuklarına getirdikleri farkındalıkla birlikte yükselen Spirtüel Zekaya gelin hep birlikte daha geniş bir perspektiften bakalım.

     

Spiritüel Zeka (SQ), bir bireyin içsel farkındalık, anlayış ve daha yüksek bir güç veya amaç ile bağlantı düzeyini ifade eder. Sadece inanç mekanizması veya maneviyatla ilgili olmayan, aynı zamanda yaşamı kavrayış biçimi, neden sonuç ilişkisi kurma, mantıksal uzamsal bakış açısı geliştirmekle beraber genel refah ve mutluluğa da katkıda bulunan empati, şefkat, minnettarlık ve iç huzur duygusu gibi nitelikleri kapsar.

SQ, kişinin analitik zekasıyla (IQ) ve duygusal zekasının (EQ) tamamlayıcı bir yönü olarak kabul edilir. IQ bilişsel yetenekleri ve EQ duygusal zekayı ölçerken, SQ, bireyin evrensel bilinçle veya yüksek benlik ile bağlantı kurma ve kendisiyle ve dünyayla uyum içinde yaşama becerisine odaklanır.

Ayrıca SQ, hepimizin gelişiminin birbirimize bağlı olduğunu açıklayarak bireylerin başkalarına karşı empati ve şefkat geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, daha iyi ilişkilere ve daha uyumlu bir toplumsal bilince yol açar.

Günümüz iş hayatının getirdiği hızlı tempolu ve materyalist dünyasında, birçok insan dünyevi başarıya ve maddi varlıklara odaklanma eğilimindedir ve bu da strese, kaygıya ve tatminsizliğe yol açar. SQ, bireylerin amaçlarını anlamalarına ve yaşamlarında anlam bulmalarına yardımcı olarak daha fazla mutluluk ve memnuniyetle beraber ilerlemeye yol açtığı için burada devreye giriyor.

İş dünyasında çalışanların kariyerlerindeki gelişime ve çalışma koşullarının her geçen gün iyileştirilmesine rağmen artan tatminsizlik ve sonucundaki oluşan yüksek turnover oranları, SQ’ya daha geniş bir bakış açısından bakmamız için önemli bir sinyal. Bu doğrultuda kişilerin işe alım süreçlerinde SQ’larını ölçümleyebilecek testler, mülakatlar ve işe giriş sonrası SQ’yu güçlendirecek eğitimler her geçen gün önem kazanıyor.

Sonuç olarak, kişinin SQ'sunu geliştirmek, kişisel ve kitlesel tatmin, bütünlük ve mutluluk için esastır. Sadece bireylerin amaçlarını anlamalarına ve hayatta anlam bulmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişileri başkalarına karşı daha empatik ve daha yüksek bir bilinçli farkındalık seviyesinden yaklaşmaya sevk ederek; uyumlu ve tatmin edici bir hayata yol açar.